Grafiekmagazine RAAM

De vereniging had sinds de oprichting het VOGbulletin om met haar leden te communiceren en te informeren over verenigingsactiviteiten.

Met ingang van 2011 geeft Grafiekplatform het Grafiekmagazine RAAM uit, met naast verenigingsnieuws vooral inhoudelijk interessante artikelen voor grafische kunstenaars en leden van Grafiekplatform. Leden worden automatisch abonnee van RAAM.

Grafiekmagazine RAAM is een uitgave van Grafiekplatform en verschijnt 4x per jaar (maart, juni, september en december) met een themanummer en een originele RAAMprent voor leden en abonnees .

De meest recente edities van RAAM zijn te zien op de pagina  RAAM Edities.

Volg ons ook op Twitter: @Grafiekmagazine

De RAAMredactie

Hoofdredactie: Jef Schaeps
Redactie: Floor Boissevain, José Frijns, Hanna de Haan, Olga van der Klooster, Marco van Ooijen 
Beeldredactie: Corinne Ott
Grafische vormgeving: Floor Boissevain | Eijgen Stijl

Contact met de redactie van
Grafiekmagazine RAAM:
redactie@grafiekplatform.nl

Abonnee worden van Grafiekmagazine RAAM

Abonnementskosten inclusief verzending:
Binnen Nederland met incasso € 38,50
Binnen Nederland zonder incasso € 41,-

Buitenland met incasso (op een Nederlandse bankrekening) € 48,50 (incasso op een buitenlandse rekening niet mogelijk).
Buitenland zonder incasso € 51,-

Ook niet-leden kunnen een abonnement nemen op Grafiekmagazine RAAM

Wil je een abonnement nemen?
Stuur dan een e-mail.

Stuur het ingevulde incassoformulier mee en betaal jaarlijks € 38,50

Wil je een los nummer à € 12,50 (indien nog voorradig)?
Stuur dan een e-mail.en vermeld het nummer dat je wilt ontvangen.