Word lid van Grafiekplatform

Grafiekplatform  richt zich op professionele kunstenaars, galeries, musea, verzamelaars en grafische werkplaatsen.

Die professionaliteit moet blijken uit de beroepspraktijk.
Kwaliteit en continuïteit zijn voorwaarden voor het verkrijgen van een lidmaatschap.  

U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding.
De ballotagecommissie streeft ernaar binnen 3 weken tot een beslissing te komen over uw toelating als lid.

Lidmaatschap Grafiekplatform
€ 67,50 per jaar binnen Nederland
€ 72,50 buiten Nederland

Bij een incassomachtiging voor het lidmaatschap zijn de kosten € 2,50 lager.

Na toelating als lid ontvangt u het incassoformulier per e-mail, dit dient ondertekend te worden geretourneerd.

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend per 1 januari van ieder kalenderjaar verlengd, opzeggen dient minimaal 1 maand tevoren te geschieden.


Ballotage procedure Grafiekplatform

1. Procedure voor kunstenaars

In het aanmeldingsformulier wordt gevraagd naar een motivatie waarom men geïnteresseerd is om lid te worden van de vereniging. Een CV moet vergezeld gaan van: genoten kunstopleidingen, exposities, verkregen subsidies, opdrachten, nevenactiviteiten en een korte motivatie over het werk en de keus om grafiek te maken. 

In de beoordeling van de kunstenaar wordt meegenomen:

  • Genoten opleiding, opgedane ervaring
  • Nevenactiviteiten
  • Aangesloten zijn bij een beroepsorganisatie
  • Vermeld staan in een documentatiecentrum
  • Erkenning in de vorm van opdrachten, prijzen, subsidies
  • Tentoonstellingen
  • Publicaties
  • Opname van werk in collecties
  • Heeft men een website
  • Het accent van het werk ligt op grafische kunst

2. Procedure voor galeries, musea, verzamelaars, grafische werkplaatsen, etc.

In het aanmeldingsformulier wordt gevraagd naar een motivatie waarom men geïnteresseerd is om lid te worden van de vereniging. Een omschrijving van het tentoonstellingsbeleid, een tentoonstellingsoverzicht van het afgelopen en komende jaar, namen van kunstenaars waar de galerie mee werkt, oprichtingsjaar etc. 
Hoeveel tentoonstellingen worden er op een jaarbasis georganiseerd, ligt het accent op grafiek.
De galerie stuurt een aantal (digitale) uitnodigingen van exposities van de afgelopen periode.
Voor de verzamelaar geldt: een korte beschrijving omtrent de aard van de collectie.

3. Tot slot

De ballotagecommissie beoordeelt professionaliteit, motivatie en kwaliteit.
Er worden geen uitspraken gedaan over de artistieke kwaliteiten van het werk. 
De voorkeur gaat uit naar het zoveel mogelijk digitaal aanmelden.

Het aanmeldingsformulier kan volledig online worden ingevuld. Indien u het formulier op uw gemak wilt invullen, kunt u het ook downloaden als Word bestand en deze volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlagen sturen naar: info@grafiekplatform.nl

Ook is het mogelijk uw aanmelding (voorzien van de gevraagde bijlagen, denk om voldoende retourporto m.b.t. documentatiemap, cd-rom, catalogi, etc.) per post te sturen naar:

Grafiekplatform
t.a.v. ballotagecommissie
Geerdinkhof 567
1103RK Amsterdam