Word lid van Grafiekplatform

Grafiekplatform richt zich op professionele kunstenaars en grafische werkplaatsen.  

Als individuele kunstenaar kunt u zich aanmelden via het online aanmeldingsformulier op deze pagina. Uw professionaliteit moet blijken uit uw beroepspraktijk. Kwaliteit en continuïteit worden beoordeeld door de ballotagecommissie. De ballotagecommissie streeft ernaar binnen 3 weken te komen tot een besluit over uw toelating als lid.
Als grafische werkplaatsen zich aanmelden, beslist het bestuur. 

Lidmaatschap Grafiekplatform
Binnen Nederland met incasso € 67,50
Binnen Nederland zonder incasso € 70,-

Buitenland met incasso (op een Nederlandse bankrekening) € 77.50  (incasso op een buitenlandse rekening niet mogelijk).
Buitenland zonder incasso € 80,-

Na toelating als lid ontvangt u het incassoformulier per e-mail, dit dient ondertekend te worden geretourneerd.

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend per 1 januari van ieder kalenderjaar verlengd, opzeggen dient minimaal 1 maand tevoren te geschieden.


Ballotage procedure Grafiekplatform

In het aanmeldingsformulier  wordt gevraagd naar een motivatie waarom men geïnteresseerd is om lid te worden van de vereniging. Een CV moet vergezeld gaan van: genoten kunstopleidingen, exposities, verkregen subsidies, opdrachten, nevenactiviteiten en een korte motivatie over het werk en de keus om grafiek te maken. 

In de beoordeling van de kunstenaar wordt meegenomen:

  • Genoten opleiding, opgedane ervaring
  • Nevenactiviteiten
  • Aangesloten zijn bij een beroepsorganisatie
  • Vermeld staan in een documentatiecentrum
  • Erkenning in de vorm van opdrachten, prijzen, subsidies
  • Tentoonstellingen
  • Publicaties
  • Opname van werk in collecties
  • Heeft men een website
  • Het accent van het werk ligt op grafische kunst

De voorkeur gaat uit naar digitaal aanmelden via info@grafiekplatform.nl