Grafiekplatform

Grafiekplatform is een landelijke vereniging van grafische kunstenaars, grafiekwerkplaatsen, musea, galeries, uitgeverijen en verzamelaars. Kwaliteit van en passie voor grafiek staan centraal. De vereniging is een platform, een ontmoetingspunt en broedplaats van waaruit ideeën en nieuwe initiatieven voor hedendaagse grafische kunst ontstaan. Onder de naam VOG (Vereniging voor Originele Grafiek) was het platform sinds 1993 bekend. Vanaf 2019 wordt de naam Grafiekplatform gebruikt. 

Grafiekplatform initieert en neemt deel aan grafiekprojecten, organiseert elke twee of drie jaar een symposium-expositie, maakt deel uit van het Deutsch-Niederländisches Grafiknetzwerk (Borken en Kloster Bentlage) en organiseert andere activiteiten op het gebied van grafiek.

Grafiekplatform geeft maandelijks een digitale Nieuwsbrief uit en vier keer per jaar het grafiekmagazine RAAM, met in elk nummer een originele prent voor abonnees en leden!

Op de ledenpagina’s is tekst en beeldmateriaal te vinden van de leden van Grafiekplatform.
Ook is er op deze website informatie over grafiek opgenomen.