De prent-sleutel voor eigentijdse grafiek

Open call voor leden van het Grafiekplatform ‘De prent- sleutel voor eigentijdse grafiek’  januari t/m 27 november 2022 in het Museum ’t Oude Slot te Veldhoven

Het Grafiekplatform organiseert samen met museum ’t Oude Slot in Veldhoven een grafische ontmoeting van hedendaagse grafisch kunstenaars met de museale prentencollectie van ’t Oude Slot.

Museum ’t Oude Slot bezit een omvangrijke collectie prenten vanaf de 17e t/m de 20e eeuw, in belangrijkheid de derde openbare collectie volksprenten van Nederland. Deze collectie is de kerncollectie van het museum, is provincie overstijgend, vormt een veelzijdige inspiratiebron voor het expositiebeleid en wordt steeds meer als inspiratiebron ontdekt door hedendaagse kunstenaars.

Het platform en het museum hebben hierin elkaar gevonden en zijn vanuit deze ontmoeting tussen makers en museum gestart met een project waarin de maker-kunstenaar zich verdiept in de prentencollectie. Hier een keuze in maakt voor verdere verdieping en aanleiding is voor een nieuw grafisch werk. Hiermee is de prentencollectie een sleutel voor moderne grafiek.

De ingediende werken zullen worden beoordeeld door een jury van deskundigen op het gebied van grafiek, kunstgeschiedenis en erfgoed.

Het resultaat van deze ontmoeting van verleden en heden zal in 2022 vorm krijgen in de expositie van de nieuwe werken in combinatie met de prenten die als inspiratiebron hebben gediend in de maanden september-oktober-november 2022 in museum ’t Oude Slot.

In die periode zullen er workshops gegeven worden door grafici. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met de Gemeente Veldhoven, het onderwijs, de bibliotheken. Tevens zal een catalogus-publicatie uitgegeven worden met de geëxposeerde werken en achtergrondinformatie. 

Wij nodigen je uit deel te nemen aan dit project. Alle grafische druktechnieken zijn toegestaan, 2- en 3- dimensionaal.

Heb je zin om mee te doen? Ter oriëntatie : neem alvast een kijkje in de prentencollectie van het museum.
Deze is digitaal in te zien :  www.museumoudeslot.nl/museum/collectie/

Vul dan uiterlijk 15 februari 2022 het onderstaande deelnameformulier in. 

Zaterdagmiddag 26 februari van 13.00 tot 16.00 uur zijn alle deelnemers uitgenodigd voor een korte rondleiding -mits de coronaregels dit toelaten- in het Museum ’t Oude Slot, kennismaking met de prentencollectie en de expositieruimte. 

Er wordt een introductie van het prentenkabinet met thema’s gegeven. Er bestaat een mogelijkheid om prenten / thema’s op verzoek te tonen. Dit dient vooraf aangegeven te worden bij de conservator van het museum, Frank van Oortmerssen.

Inlevering werken uiterlijk 1 juli 2022

Expositie in Museum ’t Oude Slot van 9 september t/m 27 november 2022.

Voorwaarden grafisch werk 

 • Grafisch werk gebaseerd op een prent uit de (volks-)prenten collectie van museum ‘t Oude Slot.
 • Gemaakt met een grafische techniek
 • Zowel 2- als 3-dimensionaal 
 • Materiaal keuze is vrij
 • Maximaal 3 werken in te leveren, uit het ingezonden werk wordt door de jury één werk geselecteerd

De kosten voor deelname zijn € 25.  Daar is de evt. retour zending bij inbegrepen, informatiebijeenkomst, vermelding in publicatie, vermelding in de pr m.b.t. het project.

Het geld moet u uiterlijk 1 maart 2022 overmaken op rekeningnr. NL71INGB0000303904 t.n.v. het Grafiekplatform met vermelding van ‘deelname project ‘de prent – sleutel voor eigentijdse grafiek’.

Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u bij de bevestiging een formulier wat u kunt invullen ter begeleiding bij inlevering van het werk. 

De werken moeten uiterlijk 1 juli ontvangen zijn per post of zijn afgeven op locatie. 
Werken ontvangen na 1 juli worden niet meegenomen in de selectie. 

Voorwaarden deelname ‘De prent- sleutel voor eigentijdse grafiek’  

Inschrijving en kosten

 1. Om deel te kunnen nemen aan het project dient de kunstenaar – zijnde lid van het Grafiekplatform – zich in te schrijven met onderstaand aanmeldingsformulier op de website van het Grafiekplatform.
 2. Kosten deelname aan het project zijn € 25. Uiterlijk 1 maart 2022 overmaken op IBAN NL71INGB0000303904 t.n.v. het Grafiekplatform met vermelding van ‘deelname project ‘de prent – sleutel voor eigentijdse grafiek’.
  Daar is bij inbegrepen de evt. retour zending, informatiebijeenkomst, vermelding in publicatie, vermelding in de pr m.b.t. het project.
 3. De inschrijving sluit 15 februari 2022.
 4. De kunstenaar ontvangt een bevestiging van deelname.

De werken

 1. Elke deelnemende kunstenaar zendt maximaal 3 werken in.
 2. De werken zijn gemaakt met een grafische techniek, zijn 2- of 3-dimensionaal, materiaal keuze is vrij. 
 3. De werken zijn geïnspireerd op een prent uit de prentencollectie van museum ’t Oude Slot.
 4. Maximaal 3 werken in te leveren, uit het ingezonden werk wordt door de jury één werk geselecteerd.
 5. Elk werk moet ondertekend en genummerd zijn door de kunstenaar.
 6. Achterop elk werk dient te worden vermeld:
 • Naam
 • Titel
 • Gebruikte techniek
 • Jaar
 • Nummer gerelateerde prent uit de prentencollectie van het ’t Oude Slot
 • Verkoopprijs (inclusief 10% provisie en inclusief BTW)
 1. De werken dienen te zijn voorzien van een deugdelijk ophangsysteem en moet zelfstandig te exposeren zijn.
 2. De werken moeten uiterlijk voor 1 juli te worden afgeleverd bij museum ’t Oude Slot Hemelrijken 6, 5502 HM Veldhoven.

Selectie

 1. De jury bestaat uit de leden:

Petra Luijkx – Evers- collectiebeheerder Huis van het boek | Museum Meermanno

Jef Schaeps  – conservator Prenten en tekeningen bij de Universitaire Bibliotheken Leiden

Liesbeth Schreuder kunsthistorica

Lia Stouten – graficus / beeldend kunstenaar

 1. De jury maakt een keuze uit de ingezonden werken.
 2. Over de keuze van de jury wordt niet gecorrespondeerd.

Het Grafiekplatform en museum ’t Oude Slot behouden zich het recht voor afbeeldingen van de werken te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden m.b.t. de expositie.                                                      
Het Grafiekplatform en museum ’t Oude Slot stellen zich niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging.

Aanmeldingsformulier ‘De prent-sleutel voor eigentijdse grafiek’

  Deelname informatiebijeenkomst prentencollectie 26 februari 2022