Regiobijeenkomsten

Het Grafiekplatform organiseert eens per kwartaal een regiobijeenkomst, waarop leden elkaar en elkaars werk beter kunnen leren kennen. Het eigen werk biedt dan een prachtig vertrekpunt voor een goede kennismaking. Het leidt als vanzelfsprekend tot interessante gesprekken over manieren van werken, bronnen van inspiratie en technieken. De bijeenkomsten worden verspreid door het land steeds op een andere plek gehouden.
Nieuwe leden wordt gevraagd op zo’n bijeenkomst hun werk te presenteren en toe te lichten. Regelmatig is er een lezing of thematische inleiding over een grafisch onderwerp.

Regiobijeenkomst Den Haag 23 september 2023
Deze bijeenkomst werd gehouden op de Grafische Werkplaats Den Haag.

Regiobijeenkomst Eindhoven 3 juni 2023 
Bij MAKE, de Eindhovense vrijplaats voor creatieve en artistieke makers kregen de aanwezigen een uitvoerige rondleiding van directeur Lex van Lith om alle mogelijkheden van dit centrum te leren kennen.

 

Regiobijeenkomst Groningen 11 februari 2023
Anneke de Vries, historica, verhaalde over haar onderzoek naar de 60-jarige geschiedenis van het Grafisch Centrum Groningen. De publicatie is nog verkrijgbaar bij het Grafisch Centrum.
Dirk Wijbenga liet zien wat er in het centrum allemaal kan en wat het centrum jaarlijks doet met de Kopperprent. De nieuwe leden Joke Stapensea, Erik Mol, Willy van der Duyn en Peter O. Gerrits presenteerden eigen werk.

Regiobijeenkomst Haarlem 10 december 2022
Paul van Marissing hield een inleiding over de geschiedenis van het drukken bij het Grafisch Atelier Haarlem. Else van Luin verzorgde een lezing over collograph-techniek. De nieuwe leden Hans Dilesse, Ronald Stokkel, Renée Blom, Petra Fenijn en Sophie Teunissen presenteerden eigen werk.

Regiobijeenkomst Diepenheim 14 mei 2022
Demonstratie van de activiteiten en mogelijkheden van Basement Press Diepenheim. Inventarisatie van suggesties voor gezamenlijke activiteiten van leden.
De leden Erna Muder-Simis en Wim van Broekhoven presenteerden hun eigen werk.

Regiobijeenkomst Den Bosch 26 maart 2022
Combinatie met Algemene Ledenvergadering. Rondleiding door Grafisch Atelier Den Bosch. Presenaties door de leden Lisetteh, Jan Marinus Krul, Nantsje Vonk, Sarah van Rossem, Roos Marthe Thijsen, Rolf Maas en Erni van Aerts.