Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, Grafiekplatform aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Grafiekplatform is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maakt inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@grafiekplatform.nl

Copyrights over afgebeelde kunstwerken behoren toe aan de afzonderlijke makers.

© 2020

Colofon
Ontwerp logo: Floor Boissevain | Eijgen Stijl
Webmaster: Manja van der Storm | Mooie Dingen