Grafiekmagazine RAAM

De vereniging had sinds de oprichting het VOGbulletin om met haar leden te communiceren en te informeren over verenigingsactiviteiten. Met ingang van 2011 geeft Grafiekplatform het Grafiekmagazine RAAM uit, met naast verenigingsnieuws vooral inhoudelijk interessante artikelen voor grafische kunstenaars en leden van Grafiekplatform. Leden worden automatisch abonnee van RAAM. Grafiekmagazine …