Privacystatement

Grafiekplatform houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt en gaat vertrouwelijk met haar ledengegevens en klantgegevens om. Persoonlijke gegevens van leden en bezoekers van onze websites worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Doeleinden van het gebruik van uw persoonsgegevens
U kunt op de website van Grafiekplatform alleen persoonsgegevens ‘achterlaten’ als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief en wanneer u lid wilt worden. Grafiekplatform gebruikt de door u verstrekte gegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor u deze gegevens zelf heeft ingevoerd. Als u zich opgeeft voor de nieuwsbrief komen uw gegevens in onze maildatabase en ontvangt u maandelijks onze nieuwsberichten.

Aard van de persoonsgegevens
Leden geven bij aanvang van het lidmaatschap toestemming voor alle noodzakelijke correspondentie aangaande het lidmaatschap.

De gegevens die wij van onze leden bewaren zijn contactgegevens: naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en uw beroep/discipline. Wij verzamelen nadrukkelijk geen gevoelige gegevens zoals over uw gezondheid, strafrechtelijk verleden of uw geboorteland.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden, tenzij de wet dat van ons verlangt.

Inzage en wijzigen
U mag te allen tijde bij Grafiekplatform om inzage vragen in de gegevens die van u zijn opgeslagen.
U kunt deze gegevens ook door ons laten aanpassen of verwijderen.
Stuurt u daarvoor een e-mail naar: info@grafiekplatform.nl